Powerlifting a služby - Kratochvíl-powerlifting

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Powerlifting a službyNabízím pomoc při sestavování tréninků a jídelníčku v silovém trojboji, konzultace při technice jednotlivých cviků přímo na tréninku.

Nabízím sestavování jídelníčku přímo na míru v oblasti hubnutí.

Dále nabízím možnost cvičení pro ženy v dámském fitness Contours v Liberci.
Silový trojboj - powerlifting je silový sport skládající se ze 3 disciplín: dřep, bench press a mrtvý tah. Sportovec věnující se silovém trojboji se nazývá lifter.
Lifteři soutěží s ostatníma v jejich stejné váhové a věkové kategorii.


Dřep - při výkonu tohoto cviku převezme závodník činku ze stojanů a zaujme vzpřímený postoj tak, aby osa činky spočívala na trapézovém svalu. Na znamení rozhodčího vykoná hluboký dřep, potom přejde zpět do výchozího postavení a vyčká na povel rozhodčího, po němž činku odloží zpět na stojany.

Benchpress -tlak v lehu na lavici - v této disciplíně se soutěží na lavici přesně předepsaných rozměrů. Závodník leží na zádech, nohy pokrčené v kolenou, chodidla opřená o podlahu. Činku převezme do napjatých paží a na povel rozhodčího ji spustí plynulým pohybem na hrudník. Po viditelné pauze činku vytlačí zpět do předpažení a na povel rozhodčího činku odloží zpět na stojany.

Mrtvý tah - při tomto výkonu leží činka vodorovně před chodidly závodníka, který ji musí plynule zdvihnout vzpřímením trupu a napnutím nohou. Po ukončení pokusu musí závodník vyčkat na povel vrchního rozhodčího a teprve potom smí činku odložit


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky